Amarantha Uitvaartzorg gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van anderen. In deze privacyverklaring leest u hoe we dat op een veilige en betrouwbare manier hebben geregeld.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Amarantha Uitvaartzorg verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • Het regelen van uitvaarten en het leveren van hieraan gerelateerde goederen en diensten, zoals het innen van verzekeringsgelden.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Het optimaliseren van onze communicatie.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profiling of geautomatiseerde besluitvorming.

Deze persoonsgegevens leggen wij vast 

Ten behoeve van een uitvaart verzamelt Amarantha Uitvaartzorg van de overledenen de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht adres, woonplaats, en BSN-nummer. Van de opdrachtgever worden daarnaast telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd. 

Daarnaast leggen we uw naam, e-mail en telefoonnummer vast als u het contactformulier op onze website amaranthauitvaartzorg.nl invult. Als u feedback geeft op de webpagina met ervaringsverhalen, wordt alleen uw (voor)naam geregistreerd. In alle gevallen verzamelen we uw persoonsgegevens uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verder bewaren wij algemene gegevens van de uitvaart, zodat wij bij een volgend overlijdensgeval in de familiekring weten wat de wensen destijds waren, bijvoorbeeld de keuze van de kist, muziek en rouwkaart.

Waarom we cookies gebruiken

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die automatisch op uw computer worden geplaatst en die zijn bedoeld om gegevens van gebruikers te verkrijgen. Ook gebruiken we Google Analytics en Google Adwords waarmee we informatie verkrijgen. Amarantha Uitvaartzorg gebruikt uitsluitend cookies die zijn bedoeld om het bezoek en klikgedrag te meten en onze website te verbeteren.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is niet te herleiden tot uw computer of u als persoon. In onze rapportages is uw gedrag op de website niet specifiek voor uw IP-adres in te zien. Google kan uw gegevens aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

U kunt uw browser zo instellen dat tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Ook kunt u aangeven dat u een melding krijgt als er cookies op uw computer worden geplaatst. Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl. U kunt ook het helpmenu in uw browser raadplegen.

Bewaarduur persoonsgegevens

Amarantha Uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van onze werkzaamheden. Een uitzondering betreft de gegevens die wij verkrijgen tijdens een voorgesprek. De gegevens worden pas gebruikt en verwerkt als de betreffende persoon is overleden.

Informatie die wij verkrijgen via een telefoongesprek wordt niet op band opgenomen.

Beveiliging

Amarantha Uitvaartzorg bewaart persoonsgegevens achter slot en grendel. Digitaal zijn gegevens alleen via een beveiligd wachtwoord toegankelijk. Verder maken we gebruik van beveiligingssoftware, zowel voor de opslag en het uitwisselen van data. En voor een veilig gebruik van onze website maken wij gebruik van een beveiligingscertificaat. Gegevens die u op het contactformulier invult komen via een beveiligde SSL-verbinding rechtstreeks in de database van de website en worden naar één specifieke mailbox verstuurd.

Contact over uw persoonsgegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Vragen of opmerkingen over de registratie van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u telefonisch, per e-mail of per post doorgeven.

Amarantha Uitvaartzorg
Dam 15
4241 BL Arkel
Tel. 0183 – 563948
info@amaranthauitvaartzorg.nl

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Amarantha Uitvaartzorg deelt persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening. U moet hierbij denken aan crematoria, begraafplaatsen en onze toeleveranciers van onder andere staatsievervoer, kisten en de drukker van rouwkaarten. Daarnaast worden de gegevens doorgegeven aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden om zo de noodzakelijke akte van overlijden en verlof tot cremeren of begraven te ontvangen. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij u instemt of als dit nodig is op basis van de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Amarantha Uitvaartzorg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De ontwikkelingen op dat vlak houden we bij. Als deze privacyverklaring wijzigingen ondergaat, wordt dat op deze pagina bekendgemaakt.

Arkel, 12 maart 2019