Beter een kunstwerk dan een enkeltje puinverwerker


Grafmonumenten van geruimde graven worden vaak afgevoerd naar de puinverwerker. Er zijn alternatieven. Op sommige begraafplaatsen hebben oude grafstenen een ‘laatste rustplaats’ gekregen als zerkenpad. De gemeente Giessenlanden, nu Molenlanden, spaart oude grafstenen op om er een kunstwerk van te laten maken.

Mijn vader heeft dementie. Hoe nemen we afscheid nu moeder is overleden?


Leven is zoeken naar verbinding tussen mensen en situaties. Daarmee geven we betekenis aan ons bestaan. Leven is ook afscheid nemen en verliezen. Door verdriet te hebben en te rouwen kun je opnieuw de verbinding aangaan. Dat is moeilijk als er iemand met dementie onder de directe nabestaanden is. Hoe maak je dan de verbinding?