Beter een kunstwerk dan een enkeltje puinverwerker


Grafmonumenten van geruimde graven worden vaak afgevoerd naar de puinverwerker. Er zijn alternatieven. Op sommige begraafplaatsen hebben oude grafstenen een ‘laatste rustplaats’ gekregen als zerkenpad. De gemeente Giessenlanden, nu Molenlanden, spaart oude grafstenen op om er een kunstwerk van te laten maken.

‘Hé, ga je mee begrafenisje spelen?’


Kinderen brengen we liever niet in contact met de dood. Toch worden jaarlijks veel kinderen ermee geconfronteerd. Vaak is het een grootouder of iemand uit de omgeving van het kind die overlijdt. Het kan ook dichterbij zijn, iemand uit het eigen gezin.