Neem de tijd voor al het regelwerk

Nadat iemand is overleden belt u eerst de huisarts. Die stelt het overlijden officieel vast en vult de akte van overlijden in. Vond het overlijden in een ziekenhuis, hospice of zorginstelling plaats, dan belt de verzorging/verpleging de arts.

Zodra de arts is geweest, neemt u telefonisch contact met ons op. We spreken af wanneer we langskomen. Dat kan direct zijn, maar ook iets later. Bijvoorbeeld omdat u wilt wachten op een familielid dat van ver komt. Neem rustig de tijd met en voor elkaar. Er moet veel geregeld worden, maar u hoeft niet over elk detail a la minute te beslissen.

‘Het is precies gegaan zoals mijn moeder het gewild had. Ontspannen en zonder drama.’ – Uit een review

De laatste zorg

U bepaalt zelf hoe en door wie de laatste zorg wordt gegeven. Vanzelfsprekend kunt u erbij aanwezig zijn en meehelpen. Ook overleggen we of uw dierbare thuis of elders wordt opgebaard. Mogelijk is er een wilsbeschikking en zijn er persoonlijke wensen over kleding en de plaats van opbaren.

Meestal zijn er één of meer uitvaartpolissen. Het is handig om deze bij de hand te hebben.