Begraven in de natuur wint aan populariteit

De natuur brengt ons tot rust, doet ons verwonderen en heeft vaak een troostende werking. Niet verwonderlijk dat steeds meer mensen kiezen voor begraven in een natuurgebied.

Een natuurbegraafplaats is (een deel van) een natuurgebied waar mensen (of urnen met as) worden begraven. Een natuurbegraafplaats is gewoon toegankelijk als natuurgebied. Je kunt er een mooie wandeling maken en van de natuur genieten. De graven liggen verspreid en vallen nauwelijks op, zeker als na verloop van tijd de natuurlijke bedekking een wordt met de omgeving. Hetzelfde geldt voor de houten boomschijf die als grafmarkering dient, want stenen of andere niet-verteerbare materialen zijn niet toegestaan.

Groeiende populariteit

In Nederland zijn al zo’n twintig natuurbegraafplaatsen en er zijn er zeker nog zo’n vijftig in ontwikkeling. Dat zegt iets over de groeiende populariteit. Mensen die kiezen voor begraven in de natuur doen dat meestal omdat ze niet willen dat het graf na verloop van tijd wordt geruimd. Op een natuurbegraafplaats is dat namelijk niet het geval. Het idee is dat het graf aan de natuur wordt teruggegeven.

Alternatief voor cremeren

Bij de keus voor crematie speelt soms mee dat men de nabestaanden de toekomstige zorg voor het graf wil besparen. Bij begraven op een natuurbegraafplaats speelt dat niet. Want een stenen grafmonument is niet toegestaan en het graf is eeuwigdurend. Je hoeft je als nabestaanden dus niet druk te maken over de vraag of de grafrechten op enig moment, doorgaans na tien of twintig jaar, moeten worden verlengd. Als deze overwegingen een rol spelen is begraven op een natuurbegraafplaats een mooi alternatief voor cremeren.

GPS-coördinaten

Hoe gaat begraven op een natuurbegraafplaats in zijn werk? Op een natuurbegraafplaats kies je zelf de plek waar je begraven wilt worden. Bijvoorbeeld in de buurt van een mooie oude boom, of juist in het open veld. De kosten voor het graf (grafrechten en onderhoudskosten) worden in één keer betaald. Dit wordt, samen met de gps-coördinaten, vastgelegd in een notariële akte. Je wordt tenslotte eigenaar van een stukje grond. De kosten zijn eenmalig. Bij de begrafenis komen er nog begraafkosten bij. Een graf op een natuurbegraafplaats is voor één persoon. Als je in de buurt van je partner begraven wil worden, is het noodzakelijk twee naast elkaar liggende graven te kopen.

Eeuwige rust

Als je kiest voor begraven in de natuur, kies je voor eeuwige rust op een bijzondere plek. Daarnaast lever je een bijdrage aan natuurbehoud en natuurontwikkeling. Op deze manier gaan respect voor het leven, de natuur en de dood op een mooie manier samen.

Interesse?

Kijk op www.natuurbegraven.nl of bel Amarantha Uitvaartzorg (0183 – 563948) voor een vrijblijvend gesprek.