Mijn vader heeft dementie. Hoe nemen we afscheid nu moeder is overleden?

In Nederland zijn 280.000 mensen die lijden aan een vorm van dementie. De verwachting is dat in 2035 meer dan 500.000 mensen dementie zullen hebben. Steeds meer families krijgen te maken met de vraag hoe ze een familielid met dementie kunnen betrekken bij vragen rondom overlijden en afscheid.

Amarantha Uitvaartzorg is van mening dat iemand met dementie hoe dan ook betrokken moet worden bij verlies en verdriet. Daarom zijn we het van harte eens met de Groningse hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets. Hij zegt: ‘Het is moeilijk te voorspellen wat iemand zich nog zal herinneren van het afscheid. Maar de kans ontnemen om verdriet een plek te geven, is nogal wat. Dan besluit je eigenlijk: jij hoort er niet meer bij. Bovendien is de verbondenheid tussen achterblijvers groter als ze het verlies hebben kunnen delen.’

Toen haar moeder deze winter plotseling overleed, stond Marian (61) voor allerlei vragen. Hoe moet je dit vertellen aan je vader, die een ernstige vorm van dementie heeft? Kan hij de emoties aan of wordt hij onrustig? Kan hij de uitvaart bijwonen? Het is de uitdaging én de wens dat Amarantha Uitvaartzorg in dit soort situaties betekenisvol kan helpen en adviseren.

Training dementievriendelijke uitvaart

Onze uitvaartbegeleiders zijn gecertificeerd voor het begeleiden van dementievriendelijke uitvaarten. Daar zijn namelijk andere kennis en vaardigheden voor nodig dan bij een reguliere uitvaart. Het is zoeken naar mogelijkheden om de persoon met dementie erbij te betrekken. Natuurlijk gebeurt dat in nauw overleg met familieleden en/of verzorgers.

Onze aandachtspunten

Enkele zaken waar we extra op letten als er mensen met dementie bij een uitvaart of afscheidsbijeenkomst betrokken zijn:

  • De confrontatie met de overledene om persoonlijk afscheid te nemen is een belangrijk moment. Waar gebeurt dit, hoe geef je dit vorm en wie is daar bij en moet het vaker dan één keer?
  • Een afscheidsceremonie met weinig prikkels is beter. Confronteer iemand niet met een uitgebreide diapresentatie. Een paar foto’s van de overledene en bekende muziek is goed genoeg.
  • Een vaste begeleider geeft houvast, bijvoorbeeld een familielid of een professionele zorgverlener.
  • Het is verstandig een plan B achter de hand te hebben, als blijkt dat het allemaal anders loopt dan gedacht.

Door dit in gedachten te houden kunnen we nabestaanden met dementie op een warme en waardige manier bij het afscheid van een familielid betrekken.

Logo-DvUvverzorger-500.png